Vedlikehold

Rutinemessig vedlikehold av bolig, sameie og borettslaget forlenger levetiden.
Et godt vedlikehold krever mye mer enn bare det du ser og vurderer som problematisk når du går forbi. Det er viktig at materiell, verktøy og maskinpark vedlikeholdes, noe vi kan ta oss av. Dette vil på sikt spare deg for utgifter.

For at ikke bygningsmassen skal forfalle, er det viktig med forebyggende vedlikehold.


Vi sørger for at huseier, styret i sameiet og borettslaget blir oppdatert på nødvendig vedlikehold. På bestilling lager vi en vedlikeholdsplan for 3-5 eller 10 år frem i tid.
Vi tar oss av jevnlig snekkerarbeid, maling, murarbeid, elektrisk osv. for at du eiendommen ikke skal forfalle og påføre store vedlikeholdskostnader.

Mangel på vedlikehold

Så galt kan det gå i et sameie

Det kan bli uante kostnader når det ikke undersøkes hva som er bak litt dårlig maling. I tillegg var det dårlig håndverk av tidligere innleid "billig" hjelp. Det koster å spare penger!

Ta kontakt for et uforpliktende møte