Prosjektadministrative tjenester
til bygg- og anleggsbransjen 


Vinkelrett Consult AS er et uavhengig rådgivende prosjektfirma som leverer prosjektadministrative tjenester til blant annet bygg- og anleggsbransjen.

Vi bringer dine ideer, tanker og visjoner til virkelighet gjennom profesjonell prosjektadministrasjon - skreddersydd mot ditt prosjekt og individuelle behov. 

Vinkelrett Bygg- og vaktmestertjenester har sin  kjernevirksomhet innen prosjektadministrative tjenester for bygge- og anleggsbransjen. Vi påtar oss oppdrag i hele Norge og skreddersyr rollen tilpasset mot ditt behov og prosjekt. 

Selskapet består av fagkyndig personell med bred og allsidig erfaring innen fagfelt; anlegg, bygg, helse, sosial og besitter derfor de beste forutsetninger for å administrere alle faser- og typer prosjekt. Vi har som mål å være bransjens foretrukne partner og leverandør innen prosjektadministrative tjenester. 

Vi er dedikert til prosjektledelse og lever av å skape merverdi for våre kunder. Vi leverer til riktig tid, kvalitet og pris. Våre medarbeidere skal til enhver tid være kjent med, og oppdatert i gjeldende lovverk, krav og forskrifter og skal ovenfor deg som kunde være en trygg og stødig partner som gir tydelig og rettmessig veiledning og råd.

 

Vår visjon er pålitelig, profesjonell og kvalitet, vi jobber da kontinuerlig med kvalitet og systemutvikling og har i dag gode verktøy og hjelpemidler som sikrer bra struktur, oppfølging, rapportering og samspill mellom fagene. For deg som kunde betyr dette god prosjektflyt, reduserte driftskostnader, økt funksjonalitet, bedre miljø og klima, samt oversiktlige gode rapporter, slik at du til enhver tid er ajourført med siste status og progresjon i prosjektet.

 

Selskapet innehar gode referanser fra ulike byggeprosjekter, i ulike størrelser og er for tiden representert ved flere store prestisjetunge pågående bygge- og anleggsprosjekt i Norge.Dette kan vi bidra med i ditt prosjekt:
Prosjektleder/byggeleder for rehabilitering, ombygging og vedlikeholdsprosjekter
Bistå byggherren i tidligfase, med bl.a. kvalitetssikring av tilbudsunderlag
Følge opp at entreprenørens kvalitetssikring og utførelse er i samsvar med kontrakt og offentlige krav
Representere byggeherre ved overlevering av eiendommer, leiligheter, felles- og forretningslokaler
Ivaretakelse av byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekter
Ivaretakelse av uavhengig kontroll i utførelsesfasen


Ved å benytte Vinkelrett Bygg- og vaktmestertjeneste til ditt neste bygge prosjekt så vil vi ta hånd om prosjektet, kvalitetssikre oppdraget og sikre at utførelse og sluttresultatet blir av beste kvalitet. 


Vinkelrett Bygg- og Vaktmesterservice har over 25 års erfaring i å styre ulike byggeprosjekter.
Vi tar på oss ansvaret for å representere prosjekteier (Styret, oppdragsgiver, byggherre, tiltakshaver) og streber etter å kunne levere pålitelighet, profesjonalitet og kvalitet til de som bruker oss som en ekstern aktør.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om deres neste prosjekt.

Ta kontakt for et uforpliktende møte