HMS

Internkontroll i borettslag, sameier og velforeninger betyr: Verne om liv, helse og materielle verdier
Skape et godt miljø for de som bor i området. Styret i borettslaget/sameiet står samlet ansvarlig for å innføre og sørge for den praktiske gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i borettslaget/sameiet. 

Alle boligselskaper er pålagt å ha et HMS-system. 
Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor der. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende Internkontroll.  Vi bistår i å utarbeide eller oppdatere en HMS-perm, som er et krav for blant annet borettslag, sameier og arbeidsplasser. Bofellesskapet har ansvar for at utstyret i fellesarealene er i orden, uansett tidspunkt. 
Brannvesen, forsikringsselskap, arbeidstilsynet og helsemyndighet kan når som helst kreve innsyn i HMS-permen.    

Vi tar vi sikkerhet på alvor. 
Vi har utarbeidet en egen HMS-perm som vi benytter for våre kunder. 
Vi varsler også borettslag/sameier som vi har avtale med når det er tid for internkontroll. 
Vi gjennomfører også interkontroll sammen med representanter fra styret.  


Kontroll av uteområde og lekeplasser

Styret har ansvar for uteområdet og at f.eks. lekeplasser er i orden og fungerer. De har ansvar for fortau, istapper og annet som skulle føre til skade på beboere eller gjester.  Det betyr også at styret kan stilles til ansvar om noen barn skulle bli skadet, og HMS-reglene ikke er fulgt til punkt og prikke. Myndigheten stiller strenge krav til f.eks lekeplasser og annet som er viktig følges opp.
Mange boligselskaper kjenner ikke til dette og tar kontakt for å få hjelp.
Vi tar på oss å utføre kontroller og melde om avvik som bør utbedres.

Brannsikring og Rømningsveier

Brann er det verste marerittet boligeiere frykter og et stort ansvar for et styre i borettslag eller sameie. Vi vet at en brann i en leilighet i et borettslag kan fort utvikle seg til en tragedie for også naboene, derfor er det viktig å ha et systematisk brannvern. 
Vi erfarer at dette arbeidet kan fort bli avglemt av beboere og styret. Vi tar sikkerheten på alvor også når det gjelder brann, så vi gjennomfører kontroller av rømningsveier, kontroll av røkvarslere, brannvarslingsanlegg, nødlys, brannslanger m.m. på våre inspeksjonsrunder etter frekvensplanen. Vi gjør nødvendige tiltak og orienterer styret om avvik som bør utbedres.Kontroll innomhus

Innomhus er det også mange ting som bør sjekkes og kontrolleres. Det kan være lyspunkt som bør sjekkes, kontakter og elektrisitet som kanskje blir ødelagt og står strøm på, det kan være hinder i felles arealet som kan få konsekvenser ved en evakuering osv. 

Det er mange ulykker som kan skje i et borettslag eller sameie. Noen ting er enkelt å gardere seg mot, mens andre ting krever mer jobb. Og er ulykken først ute, er det viktig å ha en god plan for hva man skal gjøre. For alle borettslag og sameier er en plan for HMS og internkontroll lovpålagt. 
Vi tar på oss og utvikle en HMS plan eller oppdatere den som er.  


Ta kontakt for et uforpliktende møte